10. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem - ETIKUM

23 - 25.6.2016.

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 30.4.2016.
Обавјештење о прихватању апстракта 1.1.1970.
Рок за достављање радова 31.5.2016.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 1.1.1970.
Рок за пријаву учешћа 30.4.2016.
Конференција 23 - 25.6.2016.

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab