10. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem - ETIKUM

23 - 25.6.2016.

Научне сесије

    SEKCIJA 1 – METROLOGIJA I KONTROLA KVALITETA U PROIZVODNOM MAŠINSTVU
    SEKCIJA 2 – METROLOGIJA I KONTROLA KVALITETA U BIOMEDICINSKOM INŽENJERSTVU
    SEKCIJA 3 – METROLOGIJA I KVALITET U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab