10. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem - ETIKUM

23 - 25.6.2016.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poštovane kolege,

 

      u ime Organizacionog odbora veliko mi je zadovoljstvo pozvati Vas da učestvujete u 10. Naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem ETIKUM 2016 koja će se održati 23., 24. i 25. juna 2016. u Novom Sadu.

      ETIKUM 2016 je organizovan od strane Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, departmana za proizvodno mašinstvo. ETIKUM je naučni i stručni skup na kome istraživači i inženjeri prezentuju svoje radove i diskutuju o inovacijama i novim tehnologijama u oblastima metrologije i kontrole kvaliteta u proizvodnom mašinstvu, metrologije i kontrole kvaliteta u biomedicinskom inženjerstvu i metrologije i kontrole kvaliteta u oblasti zaštite životne sredine.

     S obzirom da očekujemo Vaše aktivno učešće, u prilogu poruke dostavljamo Vam preliminarni program konferencije i uputstvo za pisanje rada.

 

Važni datumi:

  • 30. April 2016. Rok za dostavljanje apstrakta rada;
  • 31. Maj 2016. Rok za dostavljanje kompletnog rada prema uputstvu za pisanje rada;
  • 23., 24. i 25. Jun 2016. 10. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ETIKUM 2016.

 

Dodatne informacije su dostupne na sajtu Departmana za proizvodno mašinstvo http://www.dpm.ftn.uns.ac.rs/index.php/etikum ili na adresi sekretara organizacionog odbora marios@uns.ac.rs koja se može koristiti za korespodenciju.

 

Organizacioni odbor poziva kompanije i druge institucije da izlože svoje savremene proizvode i opremu u konferencionom holu.

 

 

S poštovanjem,

 

dr Boris Agarski, predsednik organizacionog odbora

M.Sc. Mario Šokac, sekretar organizacionog odbora

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab